Sponsorer

AB Göta kanalbolaget
Telefon: 0141-20 20 50
Hemsida: http://www.gotakanal.se/
Stödjer med utlåning av specialverktyg för borrningen av propellerhylsan Har även gett Christine af Bro en fri slussning till Österhavet.

Ahlmark Lines A.-B.
Hemsida: http://www.ahlmark-lines.se/
Har skänkt pengar till fartygets reservankare.

Akzo Nobel DeCo Internation AB
Telefon: 0550-887 00
Hemsida: http://www.akzonobel.se/
Stödjer med att skänka projektet vissa produkter och del av maskinrumsutrustningen.

Apoteksbolaget
Telefon: till Apoteket Kronan 0550-877 00
Hemsida: http://www.apoteket.se
Stödjer med ett ändamålsenligt fartygsapotek.

Arbetsförmedlingen i Kristinehamn
Telefon: 0550-202 00
Hemsida: http://www.ams.se/varmland/index.html
Anvisar arbetslösa personer samt beviljar bidrag till material.

Arbetsmarknadsinstitutet i Kristinehamn
Telefon: 0550-341 50
Anvisar arbetslösa personer.

Artilleriregementet A9
Telefon: 0550-350 00
Hemsida: http://www.artreg.mil.se/
Har skänkt masterna till fartyget och bidrar till att sjösättningsdagen blir högtidlig. Bergslagsartilleriet, d v s regementets traditionsgrupp arbetar med att ordna så att bojorten är bestyckad med fyra salutkanoner. Bland annat kommer gruppen att tillverka kanonernas lavetter.

Bäckhammars Bruk
Telefon: 0550-345 00
Hemsida: http://www.backhammarsbruk.com/
Stödjer med Bojortens bränsle- vatten och avloppstankar, inköp av Bojorts-böcker, block, finansiering av viss personal samt med fina presenter till föreningens aktiviteter.

Bergmans Gjuteri & Mekaniska Verkstad, Karlskoga
Telefon: 0586-310 35
Hemsida: http://www.nyttobeg.com/sida1/114t22.htm
Stödjer med att gjuta bojortens salutkanoner till ett subventionerat pris.

Bergslagens Räddningstjänst
Telefon: 0550-636 00
Hemsida: http://www.brt.se/
Stödjer med brandsläckare i varvet, priser till föreningsaktiviteterna, hjälp med hävare, samt utbildning för personalen i brandskydd. De har också gett i sjösättningsgåva en brandskyddsutbildning till alla berörda parter.

Bofors Defense
Hemsida: http://www.boforsdefence.com/sv/home.htm
Stödjer med att de projekterar och bearbetar bojortens fyra salutkanoner samt har skänkt oss svartkrut.

Bohms Modellfabrik AB
Telefon: 0550-107 76
Stödjer med att ha byggt trämodellen inför gjutning av bojortens båda ankare. Arbetet värderas till ca 20 000 kronor. Har även byggt modellen, innan gjutning, till bojortens salutkanoner samt till en krans som förstärker fartygets ratt..

Brandlings plåtslageri AB
Telefon: 0550-101 75
En mycket bra firma där plåtslagarna Ulf och Tony Brandling med stor precision, utan kostnad, tillverkat och monterat många plåtar och beslag på Christine af Bro.

Bravida
Telefon: 0550-155 74
Stödjer med mycket fördelaktiga priser på elinstallationer.

Briggen Gerda
Hemsida: http://www.briggengerda.x.se/
Har överlämnat ett handgjort block vid bojortens sjösättning.

Bro Media AB
Telefon: 0550-804 00
Hemsida: http://www.bromedia.se/
Stödjer med trevliga reportage och bilder på www.lusasken.com.

Bro Svets och Montageservice AB
Telefon: 0550-817 50
Stödjer med svetsarbeten och material samt utlåning av en svets.

C Lundgrens åkeri AB Transport & Krantjänst
Telefon: 0550-186 38
Stödjer med fördelaktiga priser på transporter och fria lyft.

Callenberg Engineering AB, Uddevalla
Telefon: 0522-68 68 00
Hemsida: http://www.callenberg.se/callenberg.htm
Stödjer med att, till fördelaktiga priser upprätta ritningsunderlag och montering av elcentraler.

Casco Products AB
Telefon: 0550-887 00
Hemsida: http://www.casco.se
Stödjer med att skänka projektet vissa produkter och del av maskinrumsutrustningen.

Cramo AB
Telefon: 0550-152 70
Hemsida: http://www.cramo.se/
Stödjer med halverade hyror för manskapsbaracker och verktygscontainrar.

Dafo Brand AB
Telefon: 08-50540500
Hemsida: http://www.dafo.se/
Stödjer med att ha skänkt en omfattande utrustning av brand- och räddningsmaterial.

El & Pumpservice i Kristinehamn
Telefon: 0550-123 40
Har skänkt bojortvarvet en bra motor till en bandsåg.

Elmodul AB
Telefon: 0550-157 35
Stödjer med fördelaktiga priser på elinstallationsmateriel. Har utfört merparten av de elektriska installationerna till ett subventionerat pris inkl. vissa direkta kontanta avdrag som ren sponsring.

ESSVE AB - Fireseal
Telefon: 08-623 61 00
Hemsida: http://www.essve.se/default4.asp?page=fireSeal
Stöder med att kostnadsfritt lämna erforderliga tätningar till de vattentäta skot.

EU:s strukturfond mål 2 Bergslagen
Hemsida:
Har beviljat bidrag till material och personal.

ExpressFrakt AB
Telefon: 0550-828 50
Stödjer med en gratis transport av gaffelbommen från Härryda till bojortsvarvet.

Färghuset i Kristinehamn AB
Telefon: 0550-383 00
Stödjer med visst material såsom arbetshandskar och övrig skyddsutrustning.

Föreningen Christine af Bro
Telefon: 0550-801 79
Hemsida: http://www.bojorten.se/
Enskilda medlemmar/organisationer och företag stödjer via medlemsavgifter och ideellt arbete.

Föreningen Vänerland
Hemsida: http://www.vanerland.com/
Har bistått med den stora jungfrun i fören (10.000 kr).

Föreningen Vikingaleden i Säffle
Hemsida:
Har gett fartyget en vacker och personlig utsmyckning.

Fazer Bröd
Telefon: 08-470 73 00
Hemsida: http://www.fazerbrod.se/
Stödjer föreningen med trevliga priser bestående av produkter från deras rikliga sortiment.

Flexihus i Kristinehamn AB
Telefon: 0550-41 07 50
Hemsida: http://www.flexihus.se/
Har mycket generöst upplåtit Cad-ritareresurs två dagar i veckan under 6-månader.

Frälsningsarmn i Kristinehamn
Telefon: 0550-106 46
Hemsida: http://www.fralsningsarmen.se/kristinehamn/
Stödjer med att vara bojortens "husband" vid föreningsaktiviteter samt att ha skänkt en stor och fin "frälsarkrans" d v s en livboj.

Frisells smide
Telefon: 0550-121 13
Har donerat två mycket vackra ljusarmaturer till bojortens hamnplats som dock inte monterades av olika skäl. Föreningen har dock erhållit kontanta medel motsvarande armaturernas marknadsvärde.

Glas-Service
Telefon: 0550-804 28
En bra glasmästare som stödjer med bra priser på inramningar av vår fina affisch.

Godbiten i Kristinehamn AB
Telefon: 0550-802 22
En trevlig butik i centrum som sålde våra brevmärken utan egen provision.

HSB Centrala Värmland
Telefon: 054-19 84 00
Hemsida: http://www.hsb.se/cvarmland/
Stödjer med blockköp och fina priser till medlemsaktiviteterna.

IC-Samproduktion
Telefon: 0550-885 92
Stödjer med bland annat torkning av bojortens trämaterial.

Inlandsbanan AB
Telefon: 063-19 44 00
Hemsida: http://www.inlandsbanan.se/
Har stött projektet med att betala 25 000 kronor till fartygets ratt.

Järn&Maskin i Kristinehamn
Telefon: 0550-393 90
Stödjer med generösa rabatter på verktyg och med inköp av 2 st mellanblock.

Karlskoga Rostskydd AB
Telefon: 0550-899 30
Hemsida: http://www.karlskogarostskydd.com/
Stödjer med att lackera bojortens ankare.

Koneo i Kristinehamn
Telefon: 0550-824 00
Hemsida: http://www.koneo.se/kristinehamn/
Sponsrar med kontorsutrustning bland annat en bra fax.

Konstsmed Örjan Holm
Telefon: 0550-700 69 eller 0705 802 311
Tillverkar och säljer från egen smedja i sitt galleri i kvarteret Vågen. Har sponsrat med att tillverka ett antal gedigna smidesdetaljer till fartygets rigg.

Konsum Stormarknad Kristinehamn
Hemsida: http://www.konsumvarmland.se/
Stödjer med två fina dragkärror samt överskottet vid Konsum Värmlands 100-års jubileumsaktivitet i Kristinehamn.

Kristinehamns Bostads AB
Telefon: 0550-348 90
Hemsida: http://www.kbab.kristinehamn.se/
Stödjer med tillfälligt boende för vissa projektresurser, trevliga priser till medlemsdagarna samt är allmänt positiva till projektet utan att direkt bidra med ekonomiskt stöd.

Kristinehamns Kommun
Telefon: 0550-880 00
Hemsida: http://www.kristinehamn.se
I princip är samtliga nämnder och förvaltningar delaktiga i byggnationen.

Kristinehamns Lokal TV
Telefon: 0550-151 60
Hemsida: http://www.kltv.nu
Stödjer med blockköp, trevliga reportage och dokumentation

Kristinehamns Näringslivsaktiebolag
Hemsida:
Fram till 30 mars 2000 var bolaget projektägare för byggnationen

Kristinehamns och Ölme församlingar
Telefon: 0550-879 00
Hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/kristinehamn
Kristinehamns och Ölme församlingar har generöst betalat kostnaderna för fartygets kopparklädda roder och donerat en skeppsbibel samt att kyrkoherde Stig Axelsson erbjudit sig att bli skeppspräst.

Kristinehamns Splits & Linlager
Telefon: 0550-138 22
Har lämnat stöd genom att 0-fakturera 15 meter förtöjningståg.

Langes Juristbyrå
Telefon: 0550-103 50
Stödjer med att utföra föreningens revision.

Lions Klubb i Kristinehamn
Hemsida:
Har skänkt en komplett fungerande trappstol så att en rörelsehindrad på ett bekvämt sätt kan komma ner i fartygets salong.

Luftfartverket, Karlstads Flygplats
Telefon: 054-556000
Hemsida: http://www.lfv.se/
Stödjer med att skänka 10 stycken Solagodkända livbojar.

Malmberg AB Sixten
Telefon: 0550-155 15
Stödjer med transporter, maskinservice samt en kostnadsfri gaffeltruck under flera år.

MarTour AB
Telefon: 0506-710 69
Rederiet och dess ägare Kapten Kurt Jonasson har välvilligt ställt upp med m/s Maribell för den praktiska övningen i samband med förarbeviskursen. Varvets personal genomförde även en julbordskryssning med starkt subventionerat pris. Passa på och kontakta rederiet för en trevlig tur i sommar på Göta Kanal.

Nordic Husbilar AB
Telefon: 0550-834 34
Hemsida: http://www.nordic-husbilar.se/
Stödjer med bidrag och blockköp.

Nya Kristinehamns-Posten
Telefon: 0550-41 25 00
Hemsida: http://www.nkp.se/
Stödjer med priser till föreningsaktiviteterna samt bra priser på annonser.

Pingstkyrkan i Kristinehamn
Telefon: 0550-41 15 11
Hemsida: http://www.kristinehamn.pingst.se/
Stödjer med att ha skänkt två rejäla stockankare.

Pitney Bowes
Telefon: 0550-880 37
Hemsida: http://www.danka.se/
Stödjer med mycket bra priser på kopieringstjänster.

Pralinen
Telefon: 0550-159 21
En trevlig butik på gågatan som stödjer oss med att hjälpa till med att utveckla bojortsbutikens sortiment. Har även skänkt fina muggar till butiken.

Press & Son AB
Telefon: 08-80 29 80
Har tillverkat och till stora delar sponsrat bojortens kapell.

Presterudsgymnasiet
Telefon: 0550-883 82
Hemsida: http://www.skola.kristinehamn.se/presterud/
Skolan och dess elever har varit/är en stor tillgång för projektet. Plankorna till däcket och de vattentäta skotten är hyvlade på skolans väl fungerande och moderna maskinpark. Eleverna vid Industriteknik har med precision svarvat hjulen till bojortens block. Vår erfarenhet av samarbetet är mycket gott och har, med hänsyn till skolans bra lärare och arbetsklimat, lite svårt att förstå att inte fler elever väljer att utbilda sig till meningsfulla yrken inom områden där det finns kvalificerade arbeten att få.

Radio & TV-Tjänst AB
Telefon: 0550-80989
Stödjer med att ha kostnadsfritt ha hjälpt till med vissa arbeten för VHS-utrustningen.

Radio Kristinehamn
Telefon: 0550-176 00
Stödjer med att göra trevliga reportage om byggnationen på 95,4 MHz.

Red Velvet Slide
Hemsida: http://www.redvelvetslide.com/
En musikgrupp som består av Chris Brenne och Parul Vakani gjorde, utan vederlag en fantastisk konsert, utan vederlag när vi invigde bojortens elverk den 19 september.

Rolls-Royce Marin
Telefon: 0550-840 00
Hemsida: http://www2.rollsroyce.com/ucompanies.nsf/pub/90033f8d3ec6ca3b802567d000...
Stödjer med propeller, axel, lyftkranar, utlåning av maskiner samt reparationsarbeten. Stödet uppskattas till minst 170 000 kronor.

S.L Rudolf Teknik
Telefon: 0584-200 00
Hemsida: http://www.slrudolfssonteknik.se/
Företaget har kostnadsfritt lånat föreningen en högteknologisk trampbåt att användas i gästhamnsverksamheten för att skapa finansiering till fartygsbygget.

Scana Steel Björneborg AB
Telefon: 0550-251 00
Hemsida: http://www.scana.se/index.html
Har smitt och skänkt kölsvinet till fartyget och fartygets övriga barlast samt utfört vissa andra tekniska arbeten. Värde 80-140 000 kr

Sika Sverige AB
Telefon: 019-20 24 67
Hemsida: http://www.sika.se/
Stödjer med mycket låga priser på tätningsprodukter.

SIKAB
Telefon: 0550-410640
Hemsida: http://www.sikab.se/
Stödjer med att kostnadsfritt tillverka ett antal fina skyltar som visar fartygets säkerhetsarrangemang. Har också skänkt mycket slipmaterial.

Sjöfartsverket/Vänerns seglationsstyrelse
Hemsida: http://www.sjofartsverket.se
Har gjort bojorten till ett seglationsfartyg, varför Christine af Bro har fri lotshjälp.

Skylten AB
Telefon: 0550-197 80
Hemsida: http://www.skylten.se/
Stödjer med billiga leveranser av PR-material såsom skyltar, klistermärken och T-tröjor.

Slupen Oscar II, Sjötorp
Telefon: 0501-510 05
Har gett Christine en reservkläpp till sin vällingklocka.

Sparbanksstiftelsen Alfa
Telefon: 0550-202 60
Hemsida: http://www.foreningssparbanken.se/
Har beviljat mycket generösa bidrag till maskin, hjälpmaskin och säkerhetsutrustning.

Svenska Kyrkan
Telefon: 0550-879 00
Hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/kristinehamn/
Har skänkt elva stycken välväxta almar som kommer att sågas upp för att utgöra material till bojortens inredning.

Svenska Medalj AB
Telefon: 016-13 73 00
Hemsida: http://www.eskilstuna-fabriksforening.se/main/medlemar/svenskam.htm/
Företagets affärsid är att genom traditionell gravyrhantverk och modern teknik erbjuda svensktillverkade metallartiklar med form och utförande efter kundens önskemål till konkurrenskraftigt pris och kvalitet. Företaget stödjer bojorten med att skänka de med namn graverade mässingsbrickor som skall monteras på Christine af Bro:s block.

Svenska Ostindiska Companiet AB
Telefon: 031-779 34 50
Hemsida: http://www.soic.se/
Har gett Christine af Bro en vacker skeppsbänk i almträ.

Tärntank Rederi Aktiebolag
Telefon: 031-97 20 00
Hemsida: http://www.tarntank.se/
Stödjer bojorten med att ha betalt 10 000 kronor för en videofilm om sjösättningen.

Teaterföreningen Thespis, c/o Marianne Jonsson
Telefon: 0550-107 31
Stödjer alla kultur- och humorintresserade med att i årets nyårsrevy ge en föreställning med namnet Brojorten där en kopia av bojorten utgör scen. Kopian är så bra gjord så att många funderar på hur de gjorde för att få in den riktiga båten genom teaterns dörr. Enligt förhandstips från välinitierade källor är årets revy i särklass. Thespis är en ideellt verkande förening som är ett mycket trevligt inslag i Kristinehamns kulturutbud.

Trä & Marindesign, Michael Goedicke
Telefon: 054-52 45 00
Skeppsbyggarens egna företag har under hela byggtiden kostnadsfritt upplåtit ett stort antal maskiner, verktyg samt byggnadsmaterial.

Vänerhamn AB
Telefon: 054-14 48 60
Hemsida: http://www.vanerhamn.se/
Stödjer med lyfthjälp och med sjösättningen av fartyget.

Vänerns regleringsfond
Telefon: 0521-60 50 00
Har beviljat ett bidrag med 75 000 kronor som kan användas till motor, inredning eller säkerhetsutrustning.

Värmlands Folkblad
Telefon: 0550-101 16
Hemsida: http://www.vf.se/
Stödjer med priser till föreningsaktiviteterna.

Värmlands Museum
Telefon: 054-14 31 00
Hemsida: http://www.wermlandsmuseum.se/
Ett stort tack till Värmlands Museum som betalar merparten av akterspegelns förgyllning.

Vin & Bröd
Telefon: 0550-823 48
Vår lokala agent för bojortsölet. Niklas på Vin&Bröd gör detta helt utan egen vinning bara för att han tror på bojortsprojektet. Tyvärr har Gamlestadens bryggeri nu lagt ner sin produktion men vi har ambitionen att återkomma så snart vi hittat en ny bryggare.

Wirens åkeri
Telefon: 0550-155 30
Stödjer med att under en tid hyrt ut förråd till halva priset.

Block (500 kr)
Lars och Birgitta Angberg, Torsten Bergstedt, Brovema AB-Roland Leben, Broströmska stiftelsen, Byggledning AB- Håkan Wahlgren, Caspar Consult- Caspar Johnson, Ann Christin Dan, Leif och Yvette Davidsson, Lena och Bent Falch Andersen, Michael Goedicke, Birgitta Gyllenberg och Bo Ronnerstam, Isa Halvarsson, Rebecka Halvarsson, Bertil och Marianne Hellberg, Ebba och Arvid Janssons stipendiefond, Eric "Glader" Johansson, Bengt Karlsson, Margareta och Gunnar Karlsson, Kristinehamns LokalTVKLTV), Farsund kommune, Rautavaara kunta, Seinäjoen kaupunki, Skagen kommune, LO Facken i Kristinehamn, Dick och Gun Malmström, Curt och Annika Nordh, Björn Nyström & Marie-Louise Örtengren, OK Q8 i Kristinehamn, Oscar och Carl Pettersson, Anders Rudqvist, Tommy Ternemar, Jan Sonmark,Svenska Turistföreningen- Södra Värmlandskretsen, Agneta Wahlström, Familjen Wennström, och Leo och Kristina Virtanen.

Block (mellan) (750 kronor)
ArkHus Arkitektkontor-Marie Eriksson, Järn & Maskin i Kristinehamn (två block), Erik Kense & Tommy och Ulla Sellberg, Partnership for Europé-Calle Waller, Birger och Margaretha Almlöw, Agneta och Bo Markgren- Praktikertjänst, Rudsbergs Gård AB- Bo Norström och Marianne Westerberg.

Block (stora) (1 000 kronor)
Bredbandsbolaget, Bäckhammars Bruk, HSB Centrala Värmland, Inde Marknadsutveckling AB-Krister Inde, Thomas Lindsjö, Nordic Husbilar AB, Per-Göran Nyberg och Kommunal, sektion 10 Kristinehamn

Däckplankor (500 kr)
Småsågarna i Värmland, Claessons Trätjära AB (två plankor), Inde Marknadsutveckling- Krister Inde, Klas Nerman, Birgitta & Lars Angberg, Mats Brandberg, Ladies Circle- 22, Kristinehamns Splits & Linlager AB, Vänerns Skeppslag, El och processmontage AB- Jan Johansson, Värmlands båtförbund, Sven-Erik Ytter (två plankor) Specialvirke- Bengt Bjurbäck, Kristinehamn - Storfors Aktuellt, Per-Olof Frey – Göteborg, Gudrun Fredberg – Malmö, Lars Brandberg, Drammen Vest Rotaryklubb, Maxi ICA i Kristinehamn (två plankor), Berit och Ulf Hugemark, Lärcentrum, Göran Andersson – Filipstad, Kerstin och Eric "Glader" Johansson, Lars Johansson, Olle Johansson, Staffan Johansson, Åke Johansson, Per Modin, Christine Braathen, Helga Braathen, Helga Braathen-Johansson, Mitzi Braathen, Karlstad,Joel Johansson, My Johansson, Fredrik Högfeldt, Stefan Högfeldt , Café August-Karlstad, Lars
Blomkvist/Mikael Lindblom, Kristinehamns Tjänstemannsällskap, Kristinehamn Bro Rotaryklubb, Lars Runefeldt, Fam. Meyer-Lie, Skytteservice Börje Ström- Björneborg, Amnehärads Lions Club (två plankor) Richard Larsson, Lars Nilsson, NäringslivsSamverkan i Kristinehamn ekonomisk förening , Gudmor Margaretha Byström (två plankor), Gudfar Rune Antonsson, Öivind Åsberg, Jörgen Holm och hästen Putte, Jenny, Johan, Kristian, Madeleine och Susanne Blomkvist , Per Janvid, Göran Haglund, Pantrarna (Pensionerade landstingsstjänstemän), Svanströms i Kristinehamn, Tor G. Lindberg, Karlstad, Peder Verktyg AB, Christinorna, Olssons Städ AB, Granngården i Kristinehamn, Lillemor Bergstedt, Scana Steel Björneborg AB, Jörgen Wessman, Bro Svets och Montageservice AB, Jonas Hällqvist, 1968 års studenter i
Kristinehamn, Tomas Johansson, Tekniska chefer i Värmland, Synskadades Riksförbund, Göteborg, Mikael & Mattias Rudolfsson, S.L Rudolfsson Teknik, Jan Tornblad, Lindesbergs Nautiska Sällskap, Värmlands Sjöfartsgille (två plankor), Hans Erwald, Rektor Nils Eklund, Gunnar Brickner, Gunnel Bolin, Lennart Björk, Staffan Olsson & Anita Saltberg Olsson, Gunnar Larsson, Anthony Lindqvist, Jacob Jansson Lindqvist, Värmlands Lokalhistoriska Förening, Riksmarsalk Ingmar Eliasson, Bo Wennström, Per Mossfeldt, Curt och Annica Nordh, Ove Nordh och Anders T:son Björkroth.

Däcksstöttor (500 kr)
Familjen Aspmyren, Per Modin, Han w Olsson, Marie-Louise Gunnar, Lennart Fräjdin, Klubb 30, Sollentuna Lottakår, SRF Östra Värmland, Per Mossfeldt, Ola Arheimer, Bosse Pettersson och Carina Fridell.

Jungfrur (2 500 kronor)
Scana Steel Björneborg (två jungfrur), Stig Larsson, Åke Thörnesjö, Silutett of Sweden, Mc Donalds Kristinehamn och Helga Ulkert (två jungfrur)

Kätting
Lars Björk

Lanternor (3 000 kr)
Per-Erik Forsmark i Karlskoga
Outokumpu Stainless Tubular Products i Storfors
Albin Componenta Kristinehamn (tre lanternor)

Musik
Christine af Bro:s CD skulle inte ha gått att förverkliga/sälja utan följande personers/företags engagemang Anders T:son Björkroth, Frälsningsarméns musikkår, Erland Hagegård, Jan ”Linda” Lindström och Fredrik Åberg, Dan Andersson, Carina och hennes gäng, Daniel på KLTV, JC-butiken i Kristinehamn, Frälsningsarméns Cafe, Kyrkans Cafe, Turistbyrån,
Biblioteket, Picassokören, Gösta Johansson och Tage Gybrant, Skramlet, och Stig Bergerheim.

Segel
Carina Myrsell och Mikael Karlsson

Trädskänkare
Gunilla Thorin, Eivor Robbert, Reudun Westman, Brattman, Erik Johansson, Gunnar Jakobsson, Dag Jönsson, Margareta Weststrand, Eva Levin, Kristina Hjalmarsson, Else- Marie Arvidsson, Olle Alving, Bengt Langegård, Lars Andersson, Stina Rundblad, Lars Erik Andersson, Göte Toll, Östen Bolin, Erik Sjöström, Conny Adolfsson, Erik Bruhn, Tony Röös, Olle Engman, Marie Lindgren, Bertil Eriksson, Ingemar Rydjer, Niklas Henriksson, Hans Brinch, Tage Svensson, Arnold Sanddahl, Hector Benalcazar, Per-Erik Persson, Roland Groth, Ulf Bergholm, Bengt Karlsson, Karin Johnsson, Lennart Larsson, Urban Kihlström, Göran Höijman, Mari Mattson, Torgny Qvick, Ann-Marie Sunesson, Kurt Kramer, Graaf, Lars Jansson, Annika Nordh, Ingemar Fredman, Tore Mattsson, Kerstin Nyberg, Kejo Lönnros, Solveig Gullström, Elsa Enskog, Lars Hertin, Ester Gullberg, Karl-Axel Bäcklund, Tore Olsson, Stig Nilsson, Ingegärd Edgren, Einar Svärd, Gunnel Olsson, Barbro Larsson, Elsy Eriksson, Per Anesäter, Åberg, Berndt Strååt, Paul Eriksson, Marianne Warström, Olle Runberg, Biirgit Walin, Björn Nyström, Olle Lindgren, Bengt Ledin, Karl-Arne Hildén, Irma Nilsson, Stora Skog, Folkets Park och Kristinehamns koloniträdgårdsförening

Övriga stödjare
Lars Larberg (arbetsinsats), Arne Svensson (tågvirke), Per Modin (ek), Yngve Sahlberg (VHF-radio), Swedish Radio Supply i Karlstad (VHF antenn inkl. kablage samt montering av Bo Bengtsson, Isa Halvarsson, Lars Pahlsjö (arbetsinsats), Lars Frigren (arbetsinsats), Eric ”Glader” Johansson (arbetsinsats) Hans W Olsson, Gun & Per Bolander, Annika & Curth Nord, Per Bemark, Ove- och Anita Andersson, Ölme (donation till skeppsbiblioteket), Lillemor och Torsten Bergstedt, HSB Kristinehamn,Barbro Larsson & Magnus Hedberg, Familjen Lindeström, Birgitta Gyllenberg, Lars Brandberg, Signhild Wennström, Ester & Valter Hjort, Åke & Ester Gustavsson, Kurt Jonsson (arbetsinsats), Lena och Ingvar Lööf, Bosse Larsson, Elisabeth och Mats Thorén, Lisbet Omberg, Örebro läns landsting Samhällsmedicinska enheten, Sigvard Bengtsson, Gunnar Pettersson (arbetsinsats).Ola Arheimer, Anders Zadik, Rosita Ramstad
Svensson (arbetsinsats), Jan Pettersson (arbetsinsats) , Björn Rehnberg (arbetsinsats) Monica och Sven Granath, Hans W Olsson, Björn Sunesson (arbetsinsats), Lars Brandberg, Åke och Ester Gustavsson, Karin Andersson (tavla i keramik), Daana Kaipainen, Anna- Karin & Krister Häger, Sven-Eric Jonsson, Inger & Jens Andersson, Anders Halvarsson, Eva Hall, Familjen Frenell, Sundsvall, Thomas Olsson, Erik Nyman, Helena Matsson, Lars Runefeldt och Peter Bäckmark.