Pressinformation

Här hittar Ni de officiella logotyperna både för föreningen Christine af Bro samt Rederiaktiebolaget Bojorten. För tillgång till dessa krävs ett pressanvändarkonto som utfärdas av Jörgen Wessman. Klicka här för att ansöka via mail, eller ring 0702 934 290